Sylpio - biuro rachunkowe oraz księgowość w Warszawie : Zakres usług

O firmie Zakres usług Cennik usług Formularz
kontaktowy
Kontakt

SYLPIO
Biuro rachunkowe
Renata Zawadka

ul. Mickiewicza 63 lok. 109
01-625 Warszawa
NIP: 531-11-83-181
Regon: 146074689

Tel. 0 506 162 584
e-mail: renata.zawadka@sylpio.com


Poleć nas na Facebook'u:
Zakres usług


Biuro świadczy usługi między innymi w zakresie:
 1. Prowadzenie ksiąg handlowych - w zakresie zgodnym z przepisami Ustawy o rachunkowości i ustawami podatkowymi

  • ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych prowadzenie ewidencji VAT
  • prowadzenie rozrachunków z budżetem i kontrahentami
  • przygotowywanie dokumentów dotyczących potwierdzeń sald kontrahentów
  • obsługa księgowa transakcji wewnątrzwspólnotowych i zagranicznych ( eksport, import)
  • sporządzanie niezbędnych wydruków ksiąg oraz rejestrów zgodnie z wymogami Ustawy o rachunkowości
  • wyliczanie należnych podatków (CIT, PIT, VAT)
  • sporządzanie i przekazywanie w imieniu Klienta deklaracji podatkowych (CIT, PIT, VAT, VAT-UE, oraz INTRASTAT)
  • sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego (w tym: bilans, rachunek zysków i strat)
  • sporządzanie deklaracji rocznych firmy, właścicieli
  • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań do Urzędu Statystycznego
  • sporządzanie dodatkowych sprawozdań i analiz finansowych na życzenie klienta
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
  • sprawowanie kontroli formalnej i rachunkowej dokumentów księgowych dostarczanych przez Klientów
  • przechowywanie ksiąg rachunkowych i dokumentów związanych z ich prowadzeniem przez okres danego roku obrachunkowego
  • wyprowadzanie zaległości


 2. Prowadzenie książki przychodów i rozchodów oraz ryczałtu ewidencjonowanego w zakresie zgodnym z rozporządzeniem Ministra Finansów, a w szczególności:

  • ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych
  • prowadzenie ewidencji VAT
  • prowadzenie rozrachunków z budżetem i kontrahentami
  • obsługa księgowa transakcji wewnątrzwspólnotowych i zagranicznych ( eksport, import)
  • sporządzanie niezbędnych wydruków księgi oraz rejestrów
  • wyliczanie należnych podatków (PIT, VAT)
  • sporządzanie i przekazywanie w imieniu Klienta deklaracji podatkowych (PIT, VAT, VAT-UE, INTRASTAT)
  • sporządzanie deklaracji rocznych firmy, właścicieli
  • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań do Urzędu Statystycznego
  • sporządzanie dodatkowych sprawozdań i analiz finansowych na życzenie klienta
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
  • sprawowanie kontroli formalnej i rachunkowej dokumentów księgowych dostarczanych przez klientów
  • przechowywanie ksiąg rachunkowych i dokumentów związanych z ich prowadzeniem przez okres danego roku obrachunkowego
  • wyprowadzanie zaległości


 3. Obsługa kadrowo – płacowa pracowników oraz zleceniobiorców, czyli:

  • sporządzanie list płac oraz rachunków do umów cywilnoprawnych
  • rozliczeń z ZUS
  • sporządzanie umów o pracę, zlecenia, o dzieło
  • obsługa rozliczeń z ZUS
  • prowadzenie kartotek pracowników
  • rozliczenia roczne pracowników
  • sporządzanie obsługa deklaracji PIT-4


 4. Inne usługi:

  • reprezentowanie klienta przed Urzędem Skarbowym i ZUS w oparciu o udzielone pełnomocnictwa
  • pomoc przy sporządzaniu dokumentacji związanej z założeniem firmy
  • doradztwo w zakresie wyboru formy opodatkowania działalności
  • na życzenie klienta odbieranie dokumentów z siedziby firmy
Copyright © 2018 SYLPIO